IT ไอที ย่อมาจากคำว่าอะไร

IT

Tags:

                        IT (ไอที) นั้นเป็นตัวย่อของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร I (ไอ) ซึ่งมาจากคำว่า Information (สารสนเทศ) และตัวอักษร T (ที) ซึ่งมากจากคำว่า Technology (เทคโนโลยี) ซึ่งพอนำมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำภาษาอังกฤษว่า Information Technology   หรือในภาษาไทยนั้น 2 คำนี้สามารถแปลรวมกันได้เป็นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

            IT: Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีความหมายว่าอะไร

                        Technology หรือ เทคโนโลยี นั้นมีความหมายกล่าวโดยสรุปคือ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยตนเองเพื่อช่วยในการพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการทั้งในด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆและจากนั้นมีการนำมาประยุกต์ใช้ในเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการและกระบวนการในสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นต้น

                        Information หรือ สารสนเทค นั้นมีความหมายที่หลากหลาย หากจะสรุปได้ว่าหมายถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ข่าวสาร หรือทั้งความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลออกมาเป็นผลลัพธ์และเผยแพร่จากคนสู่คนให้เกิดประโยชน์

                        ซึ่งหากนำ 2 คำเบื้องต้นนี้มารวมกันจึงแปลเป็นความหมายเป็นว่าการนำเอาเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมกับการจัดเก็บขององค์ประกอบข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในแขนงด้านวิทยาศาสตร์นั้นมาผ่านกระบวนการประมวลผล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยผ่านการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง

            ความสำคัญของ IT: Information Technology ในชีวิตประจำวัน

                        จริงๆแล้วนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนต่างต้องสัมผัสกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากจะกล่าวให้เห็นเป็นภาพมองง่ายๆขึ้นคือ ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ในยุคปัจจุบันคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิต โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถพื้นฐานเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารของผู้คนในการรับสายการโทรเข้าและการโทรออกไปยังปลายสายที่ต้องการสื่อสารด้วย นอกจากโทรศัพท์มือถือจะสามารถใช้งานเพื่อการพูดคุยธรรมดาแล้วยังมีความสามารถในการส่งข้อความสั้น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ เครื่องคิดเลข ปฏิทิน จนถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับ WI-FI จนกระทั่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตประหนึ่งเป็นเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลไปแล้ว อีกทั้งยังมีโทรศัพท์มือถืออีกหลายๆรุ่นถูกพัฒนาให้มีหน้าจอแบบสัมผัส อาทิเช่น โทรศัพท์ไอโฟนที่ถือว่ามีชื่อเสียงระดับโลก ได้พัฒนาจนมีการเปิดตัวล่าสุดของไอโฟน 12 ที่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีรสารสนเทศ (IT) ของโทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารอย่างครบวงจร เพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็วให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น